Nowi dowódcy

Nowi dowódcy

DSC 1

Z dniem 1 lutego 2020 roku Komendant Powiatowy PSP w Żywcu mianował mł. bryg. Adama Chudego na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.DSC 1

Mł. bryg. Adam Chudy po ukończeniu, w roku 1999, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu, gdzie został mianowany na stanowisko starszego ratownika w JRG PSP. W trakcie służby awansował na kolejne stanowiska. Od 2009 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dowódcy Zmiany, a od 2018 roku na stanowisku Dowódcy Zmiany.

W trakcie służby sukcesywnie podnosił kwalifikacje zawodowe – ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Jest oficerem, którego służba jest wysoko oceniana nie tylko przez przełożonych ale i podwładnych. Uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym w akcjach przeciwpowodziowych oraz innych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Jest to doświadczony funkcjonariusz z wieloletnim stażem oraz wysokimi kwalifikacjami. W codziennej służbie wyróżnia się sumiennością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Wręczenie decyzji o mianowaniu na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG PSP odbyło się w dniu 31 stycznia 2020 roku podczas uroczystego apelu.

Podczas uroczystości zostały również wręczone decyzje o mianowaniu:

  • kpt. Rafała Cebrata – na stanowisko Dowódcy Zmiany I,
  • mł. kpt. Dariusza Wiewióry – na stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany I,
  • mł. kpt. Jarosława Jędrzejasa – na stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany III.

Nowym dowódcom życzymy samych sukcesów na stanowiskach służbowych.

Uroczysty apel rozpoczął się od przyjęcia, przez st. bryg. Krzysztofa Grygiela Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu, ślubowania nowo przyjętych strażaków do służby przygotowawczej. Ślubowanie na sztandar złożyło dwóch strażaków:

  • str. Rafał Kotrys,
  • str. Szczepan Motyka.

Ślubowanie jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 

  • DSC_1
  • DSC_2
  • DSC_3
  • DSC_4
  • DSC_5

Drukuj   E-mail