Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 

bryg. mgr inż. Paweł Górny

Dowódca JRG w Żywcu

Telefon: 33 863 04 12

 

mł. bryg. mgr inż. Adam Chudy

Zastępca Dowódcy JRG w Żywcu

Telefon: 33 863 04 12


 

Zakres obowiązków:

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
  • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
  • współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
  • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatów grodzkiego i ziemskiego ,
  • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego,analizowanie stanu wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków i planów w tym zakresie.

Prowadzone akcje ratownicze wspomagane są przez jednostki OSP.

Image
Image
Image
Image