Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu:
ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec
Telefon centrala: +48 33 863 04 00
e-mail: straz@zywiec.kppsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Powiatowej PSP w Żywcu na platformie ePUAP: /kppspzywiec/SkrytkaESP

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP:
tel. +48 33 863 04 02
faks : +48 33 863 04 31

Oficer prasowy

asp. sztab. Tomasz Kołodziej
tel. +48 604 536 793