Termomodernizacja budynków PSP

Termomodernizacja budynków PSP

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu zakończyła w październiku 2015 roku prace budowlane i instalacyjne przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „System Zielonych Inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme) – część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych część A.  Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła  1 177 144 zł z czego 1 169 764 zł pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prace termomodernizacyjne trwające około czterech miesięcy finansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie objęły następujący zakres:

 1. Docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych wszystkich budynków.
 2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla części socjalnej JRG, wykonanie instalacji wywiewnej w garażach i instalacji solarów na dachu budynku głównego.
 3. Wymianę i wykonanie izolacji termicznej posadzki garażu w budynku głównym.

Inwestycja ta znacznie poprawiła funkcjonalność oraz estetykę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, a w dłuższym okresie czasu zapewni oszczędności w eksploatacji obiektu, pozwoli również zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Aktualizacja 2020 rok

Elementy wykonane, wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane funkcje i zapewnione jest osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego.

 

 • bok_bylo
 • bok_jest
 • front1_bylo
 • front_bylo
 • front_jest
 • garaz1_jest
 • garaz_bylo
 • garaz_jest
 • kp_jest
 • logotyp
 • plac_bylo
 • plac_jest
 • wartownia

Drukuj   E-mail