Kierownictwo Komendy

 

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grygiel

Komendant Powiatowy PSP

Telefon: 33 863 04 02
Fax: 33 863 04 31
e-mail: straz@zywiec.kppsp.gov.pl

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 14.30-15.30
Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30

Image

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Węgliński

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

Telefon: 33 863 04 11

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30


 

Zakres obowiązków:

Pracą Komendy kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu. Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje wyznaczony Zastępca Komendanta Powiatowego. 

Komendantowi Powiatowemu podlegają komórki organizacyjne:

  • Sekcja Organizacyjno-Kadrowa
  • Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza
  • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
  • Sekcja Finansów

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje komórki organizacyjne:

  • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Wydziały Komendy

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

tel. 33 863 04 08

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

tel. 33 863 04 02

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

tel. 33 863 04 03

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

tel. 33 863 04 04

Sekcja Finansów

tel. 33 863 04 06