Pożegnanie ze służbą

 31 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żywcu – asp. sztab. Marka Tetłaka oraz Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu – mł. bryg. Wiesława Białka. W uroczystym apelu udział wzięli pracownicy i strażacy komendy z Komendantem Powiatowym PSP w Żywcu – st. bryg. Krzysztofem Grygiel na czele, emerytowani  funkcjonariusze, najbliższa rodzina oraz zaproszeni goście.  

Pan asp. sztab. Marek Tetłak służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 stycznia 1994 roku na stanowisku stażysty. Dzięki doświadczeniu nabytemu w pracy zawodowej, w trakcie dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w latach 1986–1988 oraz rzetelnemu wykonywaniu obowiązków służbowych, po niespełna roku służby został mianowany na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku do spraw kwatermistrzowsko-finansowych. W okresie tym przyjął na siebie szereg obowiązków, z którymi nie miał wcześniej do czynienia, wywiązując się z nich wzorowo. W niespełna półtorarocznym okresie służby odbył kurs szeregowych PSP oraz kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów PSP. W listopadzie 1995 roku sekcyjny Tetłak awansował na stanowisko młodszego technika, a w lutym 1996 roku jako technik przyjął obowiązki w komórce organizacyjnej komendy o nazwie rejonowy punkt konserwacji sprzętu. Zakres czynności tego stanowiska obejmował m.in. gospodarkę inwentarzową i materiałową, nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów i eksploatacją sprzętu, kontrolę nad celowością wykorzystania samochodów służbowych jak również prowadzenie rejestru kierowców OSP.

W grudniu 1995 roku sekcyjny Marek Tetłak został skierowany do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w czerwcu 1997 roku z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta.

Rok 1997 to dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez szkolenia w zakresie obsługi systemów kadrowo-płacowych.

W roku 1997 zostają mu powierzone również obowiązki rzecznika prasowego, a rok później zostaje Oficerem Prasowym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, pełniąc tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Rok 2005 jest rokiem szczególnym w przebiegu jego służby. Z dniem 1 lutego mianowany zostaje na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu.

Aspirant sztabowy Marek Tetłak brał udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, niejednokrotnie nimi kierując. Pełniąc obowiązki Zastępcy Dowódcy JRG zawsze odpowiedzialnie, sumiennie i rzetelnie wykonywał swoje zadania.

Podczas służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej ukończył wiele szkoleń oraz uzyskał liczne uprawnienia przydatne do wykonywania swoich zadań.

Swoje obowiązki wykonywał w sposób kompetentny i profesjonalny za co był wielokrotnie doceniany i wyróżniany przez przełożonych. Został między innymi odznaczony:

 • przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

„Brązowym Krzyżem Zasługi”;

„Złotym Medalem za Długoletnią służbę”;

 • przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”;

 • przez Sejmik Województwa Śląskiego:

„ Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Za zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania zadań służbowych wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Służba Pana aspiranta oprócz operacyjnych działań ratowniczych to również inne elementy, o których nie sposób zapomnieć. To wiele szkoleń, ćwiczeń oraz uroczystości, to wydarzenia integracyjne oraz współpraca z młodzieżą poprzez wieloletnią organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Wykonywanie obowiązków instruktora podczas szkoleń druhów OSP, to czynności sędziego podczas zawodów pożarniczych, to zaangażowanie i udzielanie pomocy podczas organizacji i przeprowadzania pokazów, happeningów, apeli i uroczystości strażackich. Jego osoba była twarzą ogromnej liczby prelekcji, akcji profilaktycznych oraz pogadanek o tematyce bezpieczeństwa przeprowadzanych na terenie całego powiatu.

Z dniem 31 stycznia 2020 roku po 26 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab Marek Tetłak Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pożegnał się ze służbą i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Pan mł. bryg. mgr inż. Wiesław Białek służbę w straży pożarnej rozpoczął 27 sierpnia 1988 roku od podjęcia kształcenia w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu,  1 sierpnia 1990 roku został skierowany do służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu na stanowisku dowódcy sekcji. Decyzją ówczesnego Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu płk. mgr inż. Czesława Pruskiego, mł. chor. poż. Wiesław Białek z dniem 1 kwietnia 1991 zostaje przeniesiony na stanowisko starszego technika – oficera operacyjnego ZSP w Żywcu. Z dniem 1 lipca 1992 roku został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. W sierpniu 1992 roku bierze bezpośredni udział w działaniach gaśniczych w jednym z największych pożarów w powojennej historii Polski – pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej. Za swoje poświęcenie oraz profesjonalność zostaje odznaczony kolejno brązowym, srebrnym oraz złotym „Medalem za zasługi dla Pożarnictwa”. Od dnia 1 października 1992 roku zostaje mianowany na stanowisko starszego dyspozytora Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, a 10 marca 1993 roku na stanowisko starszego technika Komendy Rejonowej.

Z dniem 1 czerwca 1994 roku Komendant Rejonowy PSP w Żywcu mianował asp. Wiesława Białka na stanowisko inspektora w Komendzie Rejonowej PSP w Żywcu, a 1 lipca 1995 roku z na stanowisko dyżurnego operacyjnego Komendy Rejonowej PSP w Żywcu.

W 1994 roku asp. Wiesław Białek podejmuje studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, które kończy w roku 1998 uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana. 

4 maja 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje st. kpt. Wiesławowi Białkowi stopień młodszego brygadiera.

Młodszy brygadier Wiesław Białek jako Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wykazał się szczególnym zaangażowaniem w służbę, dyspozycyjnością związaną z zajmowanym stanowiskiem, odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz zdyscyplinowaniem w realizacji zadań służbowych.

Swoje obowiązki wykonywał w sposób rzetelny i profesjonalny za co został doceniony i wyróżniony przez przełożonych, miedzy innymi:

 • przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

„Srebrnym Medalem za Długoletnią służbę”;

Za zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania zadań służbowych wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Z dniem 31 stycznia 2020 roku po blisko 32 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wiesław Białek pożegnał się ze służbą i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Dziękujemy naszym Kolegom za wieloletnią służbę w naszych szeregach i życzymy wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Życzymy wielu szczęśliwych chwil w zdrowiu i szczęściu, spełnienia wszystkich skrytych marzeń oraz realizacji pasji życiowych.

 

 • DSCF8714
 • DSC_8348
 • DSC_8382
 • DSC_8386
 • DSC_8387
 • DSC_8393
 • DSC_8394
 • DSC_8404
 • DSC_8407
 • DSC_8414
DSC 8382


Drukuj   E-mail