Stop pożarom traw

Stop pożarom traw

Od początku roku do dnia dzisiejszego tj. 30 kwietnia strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Żywca oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żywieckiego wyjeżdżali 194 razy do pożarów traw i nieużytków rolnych. Tego dnia zakończyła się też ogólnopolska kampania „Stop Pożarom Traw”, która trwała od 13 marca. Podsumowanie akcji znajduje się w serwisie internetowym Komendy Głównej PSP.

Na zewnątrz czuć powiew wiosny, ale nie oznacza to, że nadszedł czas na „wypalanie traw” – oczywiście jest to niedozwolone i zabronione prawem.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
- art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
- art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Podczas wypalania występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Jednak w społeczeństwie tkwi jeszcze jakiś mit dotyczący konieczności wiosennego wypalania traw i nieużytków rolnych.

Odsyłamy do serwisu www.stoppozaromtraw.pl, aby te wszystkie wątpliwości rozwiać oraz poznać dane za 2019 rok - ile było tych zdarzeń, w jakiej skali oraz ile my wszyscy za to zapłaciliśmy. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne oraz mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Poza wartościami materialnymi, kilku Polaków zapłaciło najwyższą cenę – swoje życie.

Dlatego apelujemy: NIE WYPALAJCIE TRAW!!!

 

  • 16149183_plakaty20
  • 16149455_plakaty17
  • 16149463_plakaty35
  • 16149465_plakaty27

Drukuj   E-mail